วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม
                ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญมากในทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ได้มีการขยายอุตสาหกรรมทำให้เกิดปัญหาด้านอากาศเป็นพิษ  น้ำเสีย มีขยะเป็นจำนวนมาก แคนาดาจึงมีหน่วยงานดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด มีการเพิ่มมาตรการเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เช่น ในทะเลสาบมิชิแกน และในแม่น้ำต่างๆ  ทำให้คุณภาพน้ำ เริ่มดีขึ้นมีการควบคุมการตัดป่าไม่และการรักษ์พื้นที่ป่าไม้เพื่อให้อยู่อาศัยของสัตว์ป่า    ประเทศในอเมริกาเหนือเคยเป็นประเทศที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยทำให้ทรัพยากรหลาย ประเภทเสื่อมลง แต่ปัจจุบันได้มีการฟื้นฟูขึ้นมาจนดีขึ้นตามลำดับ   ในอเมริกากลางประเทศต่างๆยังคงเป็นประเทศกำลังพัฒนาและมีเกษตรกรรมเป็นสินค้าหลัก จึงไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมาก ยกเว้นในเมืองใหญ่ เช่น เม็กซิโกซิตี มีประชากรหนาแน่น จึงมีปัญหาด้านอากาศเป็นพิษ
  
nuclear-2.jpg 

  สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคมในทวีปอเมริกาเหนือ
            สิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง หรือสร้างขึ้นใหม่ และมีผลต่อการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนในพื้นที่  เช่น สะพานนิวริเวอร์กอร์จ (New River Gorge Bridge) ประเทศสหรัฐอเมริกา

  สะพานนิวริเวอร์กอร์จ
New River.jpg
          
       สะพานเหล็กโค้งที่ขึ้นชื่อว่ายาวที่สุดในโลก “New River Gorge Bridge” สะพานที่พาดผ่านสายน้ำ ที่เชี่ยวกรากกับเส้นทางที่ถือได้ว่า เป็นที่สุดของความอันตราย คุณจะข้ามผ่านสายน้ำนี้ไปโดยไม่รู้ตัวกับสะพานโค้งที่ยาว 3,030 ฟุตกับอีก 6 นิ้ว โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที สัมผัสความยิ่งใหญ่ กับอันตรายที่รออยู่ตรงหน้าที่มีเพียงแท่งเหล็กกั้นระหว่างคุณกับแม่น้ำนี้ได้ที่ นิว ริเว่อร์ กอร์จ บริดจ์.


   สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station : ISS)
         
         iss2.jpg
         
   สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station; ISS) เป็นห้องทดลองและสถานอำนวยความสะดวกสำหรับงานค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติซึ่งถูกประกอบขึ้นในวงโคจรต่ำของ โลก
การก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 และมีแผนดำเนินการเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 2011 ขณะที่การปฏิบัติการจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี ค.ศ. 2015 เราสามารถมองเห็นสถานีอวกาศนานาชาติได้ด้วยตาเปล่าจากพื้นโลก นับถึงปี ค.ศ. 2009 สถานีอวกาศแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ในวงโคจรของโลก โดยมีมวลมากกว่าสถานีอวกาศที่เคยสร้างมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด


ซีเอ็นทาวเวอร์ (CN Tower)  ประเทศแคนาดา
    
     CN1.jpg
         

       สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกขณะนี้ คือ หอคอยซีเอ็นทาวเวอร์ ที่เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา มีความสูง 1,821 ฟุต สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1975 รูปทรงสัณฐาน เหมือนเข็ม เย็บกระสอบเสียบแห้วตรงปลาย ตรงที่เหมือนแห้วนี้เป็นชั้นชมวิวชั้นล่าง มีภัตตาคาร ร้านอาหาร (อยู่ตรงความสูง 1,136 ฟุต)


สนามบินนานาชาติ JOHN F. KENNEDY ที่เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
    http://www.toptenthailand.com/images/rank/r_2676.jpg
         
       เป็นสนามบินที่มีความน่ากลัวตรงที่ นักบินจะต้องคอยระมัดระวังเครื่องบินลำอื่นๆ ที่กำลังบินขึ้น-ลงยังสนามบิน LaGuardia และ สนามบิน Newark ที่อยู่ใกล้ๆ กันระหว่างนำเครื่องลงจอด ในขณะที่ปลายด้านหนึ่งของรันเวย์สิ้นสุดลงที่ผืนน้ำของ Jamaica Bay

3 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในอเมริกาเหนือบทสรุปคืออะไร

  ตอบลบ
 3. ดีมากเลยพี
  ชอบบเป็นกําลังใจ

  ตอบลบ